مدیران و مشاوران هنرستان آماده پاسخگویی به سوالات شما در مورد زمان و شرایط ثبت نام در سال تحصیلی جدید  می باشند. شما می توانید سوالات خود را از طریق تماس با تلفن هنرستان مطرح نمایید.