• ماموریت و اهداف

  *کمک به رشد و پرورش استعدادها و توانایی های دانش آموزان

  * هدایت هنرجویان در استفاده از الگوهای اسلامی و ملی در آثار هنری

  * تربیت هنرجویانی متعهد، خلاق و مبتکر در میدان های علم و هنر

  * ایجاد محیطی آرام، سالم و با نشاط جهت یادگیری دانش آموزان

  * بکارگیری کلیه امکانات جهت کسب موفقیت در آزمون سراسری

  * معرفی هنرمندانی مشتاق، کوشا و خوش ذوق به جامعه

  * تقویت مهارتهای اجتماعی و شغلی هنرجویان

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Read More